+420 377 259 710, +420 377 855 708

O nás

Potřebujete-li profesionální lékařskou pomoc s jakýmkoli neblahým jevem v oblasti ušní, nosní či krční, neváhejte a urychleně vyhledejte odbornou péči MUDr. Šárky Mádlové, která svým pacientům v Plzni a Třemošné poskytuje ty nejkvalitnější lékařské služby z oboru otorhinolaryngologie (ORL).

MUDr. Šárka Mádlová vystudovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni obor otorinolaryngologie (rok promoce 1978) a je držitelkou osvědčení ČLK (atestace I. stupně), kterého dosáhla v rámci programu celoživotního vzdělávání. Jedná se tedy o profesionální lékařku, která za své více než třicetileté působení v oboru nasbírala velké množství zkušeností, kteréžto je nyní v rámci své ambulantní praxe připravena kdykoli využít ve prospěch svých pacientů. S paní doktorkou v ordinaci působí i plně kvalifikovaný a velmi ochotný lékařský personál, který společně s moderním technologickým vybavením a útulným prostředím ordinace pomáhá nastolit optimální podmínky ke zdárnému vyřešení všech zdravotních obtíží našich pacientů.

Jak už bylo řečeno, naše ordinace disponuje velkým množstvím moderních lékařských technologií, které nám umožňují provádět velmi efektivní a bezbolestnou léčebně diagnostickou činnost. Pro získání představy uveďme například přístroj pro biostimulační laserovou terapii (jinými slovy softlaser), který nám velmi pomáhá při léčbě aftů, angín, středoušních zánětů nebo nehojících se jizev. Dále pak například přístroj pro audiometrické vyšetření sluchu, díky kterému jsme schopni posoudit pacientovu schopnost slyšet zvuky nejrůznějších výšek. Toto vyšetření navíc dokáže odhalit sluchovou poruchu i u malých dětí. Kromě toho naše ordinace samozřejmě poskytuje velké množství jiných služeb a vyšetření, jakými jsou například vyšetření nosu a hrtanu za pomoci endoskopie, tympanometrické vyšetření středního ucha a mnoho dalších (kompletní přehled našich služeb lze nalézt v položce „naše kompletní služby“ na těchto webových stránkách).

V přístupu k pacientům volí MUDr. Šárka Mádlová za všech okolností jednoznačný, velmi individuální a profesionální přístup, založený na bohatém vědomostním a zkušenostním potenciálu. Takovýto přístup ji pak v kombinaci s použitím těch nejmodernějších diagnostických technologií, odborným zdravotním personálem a celkově příjemným prostředím ordinace umožňuje poskytovat ty nejkvalitnější otorhinolaryngologické služby v širokém okolí.
V naší ordinaci si navíc velmi zakládáme na plné informovanosti pacientů a proto s nimi každý zákrok do detailu diskutujeme. Jsme přesvědčeni o tom, že jedině cestou co nejplodnější vzájemné spolupráce lze dojít k plnému a rychlému zotavení.

Naše ordinace spolupracuje s velkým množstvím českých zdravotních pojišťoven. Jejich kompletní přehled lze nalézt v záložce „jak probíhá spolupráce“ na těchto webových stránkách.

Objednávky na vyšetření lze provést jak osobně v naší ordinaci, tak po telefonické domluvě. Pro transfer či zavedení nového pacienta je však vždy nutná osobní návštěva.

Na Vaši návštěvu se velice těšíme!